ukvn00012

Užice, pogled sa Bioktoša 1936.
ukvn00011
ukvn00013