ukvn00013

Užice, pogled sa Bioktoša 1936.
ukvn00012
ukvn00014