ukvn00014

Užice, pogled sa Bioktoša 1936.
ukvn00013
ukvn00015