ukvn00015

Užice, pogled sa Bioktoša 1936.
ukvn00014
ukvn00016