ukvn00016

Užice, pogled sa Bioktoša 1936.
ukvn00015
ukvn00017