ukvn00017

Užice, pogled sa Bioktoša 1936.
ukvn00016
ukvn00018