ukvn00019

Užice, pogled sa Bioktoša 1936.
ukvn00018
ukvn00020