Studentski protesti 1968

Ovog juna 1968. održavan je samo Trg i to veoma loše
Studentski protesti 1968
Centar Zlatibora sa baštom “Promaja”, kakav nam je ostao u sećanju.