Raketin servis kod Oš Dušan jerković

Raketin servis kod Oš Dušan jerković. Danas se tu nalazi Saobraćajna škola Radoje Ljubičić
Zabavni orkestar Doma JNA.