Raketin brodić je krstario kanjonom “krive Drine” do Višegrada

Raketin servis kod Oš Dušan jerković. Danas se tu nalazi Saobraćajna škola Radoje Ljubičić
Zabavni orkestar Doma JNA.
Kafana “Breza”, crtež Igora Koreja