Aca Stojković sa ženom Rahelom Ferari

Deo starog Užica uz Glavnu uicu gde se danas nalazi blok "Zlatibor"
Radomir Đurićić Ćure (u sredini)
Đokica Milanković sa Mijom Aleksićem