Mijo sa medvedom kojeg je ulovio njegov otac Đoko Drobnjakoović

Ispred trafika preko puta Parčića bili su redovi za kupovinu "Džuboksa"
Prvih nekoliko brojeva “Džuboksa”
The Dors