The Dors

Ispred trafika preko puta Parčića bili su redovi za kupovinu "Džuboksa"
Mijo sa medvedom kojeg je ulovio njegov otac Đoko Drobnjakoović