Profesor Vukašin Šumanac drži čas violine

Nekadašnji Hotel Zlatibor gledano od Malog parka
Spratni deo starog hotela Zlatibor gledano prema Đetinji
Mozaik Partizanska spomenica na Uzičkom Trgu