Godine 1998. tokomu istraživanja za hronologiju Užičke Šezdesete, u Kafani planinarskog doma naTorniku.

Razglednica sa mužem Mirom Ungarom, koje je Tereza potpisivala posle koncerta u bioskopu “Partizan”
Jelovogorska Klekovača