Zima na Zlatiboru

Zima na Zlatiboru
Politikin Zabavnik iz januara 1968