Stari grad

Na ogradi parčića
Novo Pozorište i pošta
Desko Gujar napred, moj Vlajko do njega sa drugarima na Starom gradu