Carinski domaćin Vito sa sinovima Lubom i Ranom sa Piaca tera kupus na Rakiskom pijacu a fotograf loš.

Carinski domaćin Vito sa sinovima Lubom i Ranom sa Piaca tera kupus na Rakiskom pijacu a fotograf loš.

Užički zeleni i stočni pijac šezdesetih.
Majstor pinter Blagoje Jokić s Pore uradi kacu za kišeljenje kupusa kada ga lepo zamole.