Kafa u mašinicama se mlela usput, obično kad domaćica sedne da se odmori.

Kafa u mašinicama se mlela usput, obično kad domaćica sedne da se odmori.

Užički zeleni i stočni pijac šezdesetih.