Majstor pinter Blagoje Jokić s Pore uradi kacu za kišeljenje kupusa kada ga lepo zamole.

Majstor pinter Blagoje Jokić s Pore uradi kacu za kišeljenje kupusa kada ga lepo zamole.

Carinski domaćin Vito sa sinovima Lubom i Ranom sa Piaca tera kupus na Rakiskom pijacu a fotograf loš.
Baba Mara obuče nešto staro i kuva u raniji pekmez u dvorištu.