Užički zeleni i stočni pijac šezdesetih.

Užički zeleni i stočni pijac šezdesetih.

Kafa u mašinicama se mlela usput, obično kad domaćica sedne da se odmori.
Carinski domaćin Vito sa sinovima Lubom i Ranom sa Piaca tera kupus na Rakiskom pijacu a fotograf loš.