Doseljavanje na Trg

Doseljavanje na Trg
Tokom Urbanizacije Užica, stado ovaca na Trgu