Poznata nalepnica sa flaša s klekovačom

Sa Prvomajskog uranka na Zlatiboru žene iz užičke Pošte, opusteno, drugarski i veselo (poslala Dr. Suzi)
Gudurić novinska reklama
Porodica Padovan ukras Oficirke zgrade u Omladinskoj 34 . Marinko Padovan između sestara Dinke i Nene.