. Mladi građ. tehničar GP Zlatibor Slobodan Kovačević tokom gradnje Kule na Trgu

. Mladi građ. tehničar GP Zlatibor Slobodan Kovačević tokom gradnje Kule na Trgu
Stružnica koju je napravio i koristio Vidoje Radovanović