Stružnica koju je napravio i koristio Vidoje Radovanović

. Mladi građ. tehničar GP Zlatibor Slobodan Kovačević tokom gradnje Kule na Trgu
. Mladi građ. tehničar GP Zlatibor Slobodan Kovačević tokom gradnje Kule na Trgu
Milorad je šesta generacija čuturaša iz Pilice, sa sinovima Darkom i Mladenom