Nekadašnja Jugopetrolova benz. pumpa u Omladinskoj ulici, na keju

. Mladi građ. tehničar GP Zlatibor Slobodan Kovačević tokom gradnje Kule na Trgu
Tito uzvraća fotoreporterima