Opančar Rade Subotić

Od Drvenog mosta do restorana Plaže put uz Jaz u "Jazovima"
Od Drvenog mosta do restorana Plaže put uz Jaz u “Jazovima”
Berbernica na Megdanu”: s leva Dragan Maksimović Kremanac, Milena Mica, Mališa Mašo Babić, Lajoš Penzeš