Devojčica Zorica Domanović

Od Drvenog mosta do restorana Plaže put uz Jaz u "Jazovima"
Berbernica na Megdanu”: s leva Dragan Maksimović Kremanac, Milena Mica, Mališa Mašo Babić, Lajoš Penzeš
Legendarne užičke zanatlije sa predsednikom Radom Subotićem prvi s desna, na Zanatskoj zabavi 1968.. .