U većini dobrostojećh porodičnih domova u Užicu u dnevnnim boravcima nameštaj je bio sličan

U većini dobrostojećh porodičnih domova u Užicu u dnevnnim boravcima nameštaj je bio sličan
Plakat za filmski spektakl “Ben Hur”