Ilija Lazić hroničar sa fotoaparatom

Ilija Lazić hroničar sa fotoaparatom
Na glavnoj ulici je regulisani parking prostori prvi put ovoga septembra 66.