Knjiga “Zolj”, Vegovića, “Vesti# 1966.

Ilija Lazić hroničar sa fotoaparatom
Na glavnoj ulici je regulisani parking prostori prvi put ovoga septembra 66.
Rako Subotić i njegove “bebe”