Rako Subotić i njegove “bebe”

Ilija Lazić hroničar sa fotoaparatom
Knjiga “Zolj”, Vegovića, “Vesti# 1966.
3889