Početak granje bloka “Zlatibor” u čijem sklopu je bio ekspres restoran

Početak granje bloka "Zlatibor" u čijem sklopu je bio ekspres restoran
Džuboks koji je emitovao muziku sa filmskih traka