Džuboks koji je emitovao muziku sa filmskih traka

Početak granje bloka "Zlatibor" u čijem sklopu je bio ekspres restoran
Početak granje bloka “Zlatibor” u čijem sklopu je bio ekspres restoran
. Tenor Vlada Popović u prvoj operi izvedenoj u Užicu Verdijevom “Trubaduru”