Sajdžija i ribolovac Janko Končar se šegači na Kokinom brodu

Početak granje bloka "Zlatibor" u čijem sklopu je bio ekspres restoran
. Tenor Vlada Popović u prvoj operi izvedenoj u Užicu Verdijevom “Trubaduru”
Medo stradao u voćnjaku na Tari.