Osnovna Škola “Dušan Jerković”

. Dečija radost, parni valjak
Osnovma škola “Andrija Đurović”
Relejna stanica na Torniku