Oktobar 1967.

. Dečija radost, parni valjak
Relejna stanica na Torniku