Plaža u Buljaricama sa vilom na čijoj terasi su održavane igranke

Plaža u Buljaricama sa vilom na čijoj terasi su održavane igranke
Sloboda u sezoni 1968/69