Sloboda u sezoni 1968/69

Plaža u Buljaricama sa vilom na čijoj terasi su održavane igranke
Plaža u Buljaricama sa vilom na čijoj terasi su održavane igranke
Navijači Rakovih beba u Sokolani