Navijači Rakovih beba u Sokolani

Plaža u Buljaricama sa vilom na čijoj terasi su održavane igranke
Sloboda u sezoni 1968/69
Spomenik Lomača na Dovarju