Spomenik Lomača na Dovarju

Plaža u Buljaricama sa vilom na čijoj terasi su održavane igranke
Navijači Rakovih beba u Sokolani
“Plave suze” sviraju igranku na Višoj pedagoškoj. S leva: Bore Mijalović, Ćorla, Počkaj, Jovica Mitrašinović.