Plakata VIS “Vihora”

Ovako je izgledao prvi užički posleratni taksi
Ovako je izgledao prvi užički posleratni taksi
Zoran Ćira (žmuri) sa drugarima na igranci u Domu JNA