Maestro Fotograf u Gradskoj kavani

Omiljena igračka malih Užičana od konzervi i kanapa
Na citadeli u maju 2021.