“Najslađe je jesti iz limenih tanjira”

Jun 1979.
Najpopularniji užički automobili u Titovoj Jugoslaviji