Mis kraljevine za 1930. Bila je Ceca poreklom Užičanka

Užičani u samoupravljanju, ili kako je propalo samoupravljanje
Najhrabrija užička partizanka