Papilotne, možda smo ih trebali zvati papilokne?

Porodična kuća na Donoj šaršiji kazandžije Raka Toskića
Anina šetnja Jelovogorskim šumama