Odrednica: Gubin Do

Hrabrom i sreća pomaže

Često sam zastajkivao i osluškivao, nastojeći da pogledom prodrem na puteljak koji je magla sve više pritiskivala, smanjujući vidik.