Odrednica: Subjel

Ko je bio Aleksa L. Popović po kome nosi ime užička ulica na Carini?

Kad je počeo ustanak, na njega se računalo kao na čoveka koji će biti koristan za “narodnu stvar”.