Odrednica: Užice

U sastavu Petog puka

U toku rata bio je dva puta ranjavan, u predelu donjeg stomaka i u grudi, gde su mu do kraja života ostala dva gelera.