„Strah“ na svom prvom rok koncertu u Ravnima 1977

Rok grupa Strah na nastupu u o.š. Andrija Đurović
Grupa Strah na nastupu u o.š. Nada Matić
Gitarista i testopisac Ilija Smiljanić na Rok izlogu 2 u grupi Strah